Jogi Nyilatkozat

A felhasználási feltételek elfogadása. A jelen weboldalakat a Bristol-Myers Squibb Kft. (1024 Bp. Lövőház utca 39.) üzemelteti. A jelen weboldalakhoz, annak bármely aldomainjéhez és/vagy könyvtárához, alkalmazásaihoz és funkcióihoz, valamint (az e-maileket is beleértve) minden ide kapcsolódó kommunikációhoz (a „Honlap”) való hozzáférésre, illetve a Honlap használatára alkalmazandóak a jelen Jogi Nyilatkozat oldalon található feltételek, az Adatvédelmi Elvek , a Farmakovigilancia Közlemény valamint az irányadó jogszabályok. Jelen Jogi Nyilatkozatot valamennyi felhasználó köteles figyelmesen elolvasni. Amennyiben e feltételek bármelyikével nem ért egyet, kérjük, ne lépjen be a Honlapra.

Az Honlapra való belépéssel és annak böngészésével Ön kijelenti, hogy teljes mértékben megértette, korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja annak, illetve bármely olyan tájékoztatásnak a feltételeit, amelyhez a Bristol-Myers Squibb Kft.-től (mint a forgalomba hozatali engedély jogosultja magyarországi képviselőjétől) a Honlapra való belépést megelőzően kapott (ideértve az adatkezelési tájékoztatást is). Ezen túlmenően Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Honlaphoz való hozzáférésre kizárólag a jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltak az irányadóak, az Ön és a Bristol-Myers Squibb Kft. között esetlegesen létrejött egyéb megállapodások erre nem vonatkoznak.

Felhasználási cél. A Bristol-Myers Squibb Kft. azért tartja fenn a Honlapot, hogy a felhasználók számára a társasággal (annak tevékenységével, történetével stb.) kapcsolatos általános tájékoztatást nyújtson, egészséggel és betegséggel kapcsolatos általános információkat nyújtson és – kizárólag gyógyszerek rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek (a továbbiakban: egészségügyi szakemberek) részére szánt oldalakon (a továbbiakban: „szakmai oldalak”) keresztül – termékeivel kapcsolatos tájékoztatást adjon. Ön a Honlapra való belépéssel és annak böngészésével vállalja, hogy a Honlapon keresztül nem ajánlja saját vagy harmadik fél szolgáltatásait és/vagy termékeit, nem folytat az ilyen szolgáltatásokhoz vagy termékekhez közvetlenül vagy közvetve fűződő reklám- vagy kereskedelmi tevékenységet, illetve a Honlapot nem használja egyéb olyan célokra, amelyek jogszabályba vagy a jóerkölcsbe ütköznek, a közrenddel ellentétesek vagy bármilyen módon ellentétben állnak jelen Jogi Nyilatkozattal. A Honlapon található anyagok csak nem kereskedelmi, személyes használatra tölthetők le, az anyagokon található vagy a Honlap egyéb oldalain feltüntetett valamennyi szerzői jogi és egyéb jogi közlemény tiszteletben tartása mellett. Tilos azonban a Honlap tartalmát másolni, terjeszteni, módosítani, továbbadni, azt felhasználni, posztolni, belinkelni bármilyen céllal – ez vonatkozik egyebek mellett a szövegre, a fotókra, a grafikákra, a táblázatokra, a képekre, az ikonokra, a technológiára, a szoftverre, az audiovizuális és audiotartalomra, a grafikai kivitelre, a forrás- és tárgykódokra, e-mail címekre és hivatkozásokra (a Honlapra és/vagy annak bármely aldomain-jére és/vagy könyvtárára) – a Bristol-Myers Squibb Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül, amelyet a Bristol-Myers Squibb Kft. bármikor visszavonhat.

A jelen Honlap egyes oldalaihoz való hozzáférést és azok böngészését biztosító regisztrációs kód vagy jelszó – kiadása esetén – személyes adat és át nem ruházható! Amennyiben vannak ilyenek, a regisztrációs kódokat vagy jelszavakat másokkal megosztani, illetve mások számára ezek bármilyen célú használatát lehetővé tenni szigorúan tilos.

A honlap célközönségével és a hozzáférés földrajzi helyével kapcsolatos szempontok. A Bristol-Myers Squibb Kft. minden általában elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Honlap és az azon található tartalmak az irányadó jogszabályoknak és az alkalmazandó egyéb előírásoknak megfeleljenek, ám nem állítja, hogy a Honlapon található információk Magyarországon kívül is megfelelőnek tekinthetőek, továbbá, hogy a Honlap minden egyes oldala megfelelő minden egyes felhasználó számára, ezért mindig vegye figyelembe a kérdéses oldal célközönségére vonatkozó tájékoztatást. A Honlap vagy az egyes oldalak (ilyenek a szakmai oldalak) célközönségébe nem tartozó személyek általi használat és/vagy a Honlaphoz való hozzáférés olyan területekről, ahol a Honlap tartalma törvénybe ütköző vagy nem helyénvaló lehet, tilos. Amennyiben valaki úgy dönt, hogy a Honlapot Magyarország területén kívülről látogatja meg, ezt saját elhatározásából teszi, és felelős azért, hogy a hozzáférés helye szerinti jogszabályokat betartsa.

Az orvosi tanácsadás kizárása. A Honlapnak nem célja az orvosi tanácsadás. A Bristol-Myers Squibb termékei vagy a jelen Honlapon esetleg bemutatott más gyógyszeripari termékek (ha vannak ilyenek) csak az adott gyógyszer rendelésére jogosult egészségügyi szakember által írt orvosi rendelvényre kaphatók. A Bristol-Myers Squibb Kft. tevékenysége nem terjed ki orvosi vagy más szakmai tanácsadás nyújtására és a Honlapon közzétett információk nem irányulnak arra, hogy helyettesítsék a szakszerű orvosi tanácsadást. Amennyiben Önnek ilyen tanácsadásra, illetve szolgáltatásokra van szüksége, haladéktalanul keressen fel egy megfelelő egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakembert.

Amennyiben Ön egészségügyi szakember, kérjük, ne támaszkodjon kizárólag az itt található adatokra, ha konkrét információkra van szüksége egyes esetek kórtana és/vagy felderítése, diagnózisa, prognózisa, a gyógyszerek beadása és kezelése kapcsán. Bár az adatok rendszeresen frissülnek, ajánlott, hogy a felhasználók ettől függetlenül tekintsék meg a jelen Honlapon megemlített bármely gyógyszeripari termék jóváhagyott alkalmazási előírását annak érdekében, hogy a legfrissebb információkhoz jussanak hozzá, melyek teljeskörűek is egyben.

Szerzői jogi védelem. Önnek úgy kell tekintenie, hogy a Honlapon látható vagy olvasható valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, hacsak ennek ellenkezőjét kifejezetten nem állítjuk, és azok – a Bristol-Myers Squibb Kft. és/vagy a szerzői jog egyéb feltüntetett jogosultja előzetes írásbeli engedélye hiányában – kizárólag a Honlapon olvasható feltételek szerint használhatóak fel.

Védjegyek. A Honlapon található védjegyek, márkanevek, logók, árujelzők függetlenül attól, hogy azokat nyilvántartásba vették-e vagy sem (együttesen a „Védjegyek”) a Bristol-Myers Squibb Kft. és annak társvállalatai, illetve mások bejegyzett vagy bejegyzetlen Védjegyei. A Honlapon található tartalmak közül semmi nem értelmezhető úgy – sem vélelmezéssel, sem az estoppel-elv alkalmazásával, vagy egyéb módon –, hogy a felhasználó a Bristol-Myers Squibb Company és/vagy a Védjegyek Honlapon feltüntetett egyéb tulajdonosainak előzetes írásbeli engedélye nélkül használati, vagy egyéb jogot kap a Honlapon található Védjegyekre. A Honlapon található Védjegyeket vagy egyéb tartalmakat a jelen feltételekben foglaltaktól eltérő módon felhasználni szigorúan tilos. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy szükség esetén a Bristol-Myers Squibb érvényesíteni fogja iparjogvédelmi és/vagy szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, ideértve – ha ezt az alkalmazandó jog lehetővé teszi – a büntetőeljárás kezdeményezését is.

Felelősség kizárása.

A Bristol-Myers Squibb nem felelős, illetve nem tehető felelőssé a Honlap olyan jellegű használatáért, ami ellentétes a jelen feltételekkel, az Ön által elfogadott adatkezelési tájékoztatóval továbbá a hatályos jogszabályokkal és egyéb előírásokkal. A Honlap használatáért kizárólag a Felhasználók felelősek.

Felelősség korlátozása. Bár a Bristol-Myers Squibb Kft. minden általában elvárható intézkedést megtesz a magas műszaki színvonal, a biztonságos és a hatékony böngészés érdekében, a Honlapot a felhasználók kizárólag saját felelősségükre használják és böngészik.

Sem a Bristol-Myers Squibb Kft., sem a Honlap létrehozásában, elkészítésében vagy üzemeltetésében résztvevő más személy nem felel a Honlap használatával összefüggő károkért. A Bristol-Myers Squibb nem vállal felelősséget, illetve nem tehető felelőssé a felhasználók számítástechnikai berendezéseit és egyéb vagyontárgyait ért károkért vagy az ezeket megfertőző vírusokért, amelyek abból fakadnak, hogy a felhasználó használta vagy böngészte a Honlapot, illetve anyagokat, adatokat, szöveget vagy képeket töltött le a Honlapról, továbbá nem felel az olyan technikai problémákért, amelyek a Honlap teljes vagy részleges hozzáférhetőségét és megfelelő működését befolyásolják.

Közlések és információcsere. A Honlap egyes részein Önnek lehetősége van arra, hogy (pl. e-mail-ek, online fórumok stb. útján) információkat osszon meg a Bristol-Myers Squibb Kft.-vel, vagy esetlegesen másokkal. Amennyiben a jogszabályba ütköző, valótlan, etikátlan stb. közlések miatt bárkit sérelem ér/bárki kárt szenved, ezért kizárólag Ön felel. A Bristol-Myers Squibb Kft. fenntartja magának a jogot, hogy megtiltsa a Honlaphoz/annak egyes szolgáltatásaihoz való hozzáférést az ilyen nem megfelelő használat észlelése esetén, továbbá, hogy a nem megfelelő közléseket eltávolítsa a Honlapjáról.

A Felhasználók által megadott személyes adatok. Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adatok kezelésére az Adatvédelmi Elvek irányadóak. Ugyanakkor minden egyéb, személyes adatnak nem minősülő adatot is bizalmasan kezelünk, mely a felhasználók révén eljut hozzánk. Amennyiben Ön bármilyen személyes adatnak nem minősülő adatot megad számunkra a Honlap használata során, mi (ideértve a Bristol-Myers Squibb Kft. társvállalatait is) azt bármilyen célra felhasználhatjuk (sokszorosíthatjuk, közzétehetjük, továbbíthatjuk stb.). Ezen túlmenően a Bristol-Myers Squibb szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, koncepciót, know-how-t, eljárást, vagy technikát, amelyről Öntől a Honlapon keresztül tudomást szerez. Minden adat és tájékoztatás, amit Ön számunkra a Honlapon keresztül megad (ideértve különösen a regisztráció alkalmával megadott adatokat) valós kell, hogy legyen. Ön felel azért is, hogy a megadott adatok naprakészek legyenek és azok is maradjanak. Minden esetben Ön felel azért, ha a megadott hamis vagy pontatlan információ miatt a Bristol-Myers Squibb, vagy más kárt szenved.

Más weboldalakra mutató linkek. Az olyan, nem a Bristol-Myers Squibb Kft. által üzemeltetett, egyéb weboldalakra mutató hivatkozások kizárólag a felhasználó kényelmét szolgálják, és az ilyen hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Bristol-Myers Squibb Kft. a harmadik félhez tartozó adott weboldalt vagy webhelyet támogatja/javasolja. A Bristol-Myers Squibb Kft.-nek nincsen ráhatása a Honlapon hivatkozott, harmadik félhez tartozó weboldalak tartalmára és használatára , és nem tehető felelőssé az ilyen tartalom vagy weboldal-használat miatt. A felhasználó a Honlapon kívül eső weboldalakra vagy egyéb webhelyekre mutató hivatkozásokat saját felelősségére követi.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a Honlapon található tartalmak – a hivatkozott weboldalakon jelzett célközönség és az alkalmazandó jogszabályok alapján – az Ön számára megfelelők. Amennyiben úgy dönt, hogy követ egy hivatkozást egy másik weboldalra, kérjük, feltétlenül olvassa el a felkeresett másik weboldal jogi közleményét. Ezek eltérhetnek azoktól, amelyek a jelen Honlapra irányadóak.

Irányadó jog. Jelen felhasználási feltételeire és azok teljesítésére Magyarország jogszabályai alkalmazandóak szabályozzák, tekintet nélkül annak jogütközésre vonatkozó rendelkezéseire. A felhasználó jóváhagyja és aláveti magát a magyar bíróságok kizárólagos illetékességének minden olyan kérdés és vita tekintetében, amely a Honlap használatából és a jelen felhasználási feltételekből ered.

A Honlap üzemeltetésének időtartama. A Bristol-Myers Squibb Kft. bármikor módosíthatja és/vagy átmenetileg vagy véglegesen felfüggesztheti vagy eltávolíthatja a Honlapot és annak tartalmát, funkcióit vagy az abban esetlegesen kínált szolgáltatásokat.

A felhasználási feltételek módosítása. A Bristol-Myers Squibb Kft. bármikor módosíthatja a Honlap használatát szabályozó feltételeket. Amennyiben a jelen Jogi közleményben található bármely feltétel megváltozik, a módosított közlemény felkerül a Honlapra. Ezek a módosítások a felhasználóra nézve kötelező érvényűek, és ezért javasolt, hogy a feltételeket rendszeresen olvassa át.

Utolsó frissítés dátuma: 2012. augusztus 1.